چند نمونه از تمرینات در فصل های تمرینی

*دوچرخه سواری                                   *دویدن فارتلک

 

*طناب زدن

 

برای بهبود استقامت عظلانی می توان از تمرینات زیر استفاده کرد:

 

*شنا                                                       *نرمش استقامتی

 

*پارو زدن                                               *وزنه ی استقامتی

 

*قایق سواری

 

در تمرینات فصل استقامت موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

 

1-افزایش تعداد حرکت(9جلسه)                      20-12×3

 

2-رابطه ی معکوس(9جلسه)                         30-25-20

 

3-شکست عضله(9جلسه)                            12-16-20

 

                                                                      20-16-12  

 

                                                          12-16-20                                                    

 

  یک نمونه  از تمرینات با وزنه در فصل استقامت:

 

1-اسکات جلو                   6-پرس سینه                     11-پارالل

 

2-اسکات دمبل                  7-سر شان                      12-بارفیکس

 

3-دو ضرب                     8-نشر دمبل                     13-ساعد

 

4-جلو پا ماشین                 9-جلو بازو                      14-کمر

 

5-پشت پا ماشین               10-پشت بازو                    15-شکم منبع koshti gazvin blogfa.com

/ 1 نظر / 73 بازدید
امیر حسین

بد نبود البته برای یک کشتی گیر مبتدی مطالب خوبی بود ولی برای کشتی گیری در سطح بالا خوب نبود.سعی کن مطالب را کافی ارایه دهی.