چگونه تمرینات کشتی را طراحی کنیم

مهمترین بخش کاربر روی طراحی تمرینات توجه به زیر ساختها ، محتوا ، کیفیت برنامه تمرین است که در آن بایستی 1- اهداف تمرین 2-  حجم تمرین 3- تخصصی بودن تمرین 4- شدت تمرین 5- ریکاوری تمرینات  رعایت شود.

 

با هم این موارد را مرور می کنیم .

 

1-  اهداف تمرین :

 

* ویژه مرحله آمادگی

 

* توسعه توانایی حرکتی

 

* توسعه مهارت

 

2 - حجم تمرین

 

* رعایت شدت تمرینات

 

* مدت زمان تمرینات در نظر گرفته شود

 

* تنوع در تمرین اختصاصی

 

3- تخصصی بودن تمرین

 

 

* برای اوزان مختلف تمرینات تخصصی آن وزن رعایت شود

 

* اختصاصی بودن تمرینات در خصوص گروه عضلات درگیر در مسابقات و تمرینات

 

4 - شدت تمرین

 

* باتوجه به زمان قبل یا بعد از مسابقات شدت تمرینات برنامه ریزی شود

 

* اصل اضافه بار در تمرینات رعایت شود

 

* افزایش تدریجی تمرینات رعایت شود

 

5 - ریکاوری در تمرینات

 

سردو گرم کردن بدن به درستی انجام گیرد

 

بالا بردن انعطاف پذیری کشتی گیر

 

جلوگیری از پرتمرینی در بدن کشتی گیر

منبع: http://hashemi-werestling.mihanblog.com

/ 0 نظر / 19 بازدید