کشتی جام سنگر سازان بی سنگر- قزوین

رده بندی انفرادی:

وزن 55 کیلوگرم:1- عدالت رئوفی ( منطقه یازده تهران) 2-امید خدر ( گلستان) 3-عباس خلیلی زاده ( قزوین) و جمال الدین ملک محمدی ( گیلان )

وزن 60 کیلوگرم:1 -پیمان یعقوبی (منطقه یازده تهران) 2- حمیدرضا قاسمی (کرمانشاه) 3-مهدی شربتی ( گلستان) و تیمور گنج علیا ( قزوین )

66 کیلوگرم:1- محمدخان مرادی (منطقه یازده تهران) 2-رسول شهسواری ( قزوین) 3-محمدجواد شیرازی (کارگران تهران) و حمید افضلی (کرمانشاه )

74 کیلوگرم:1- سیامک وصالی (منطقه یازده تهران) 2-محسن عباسی (البرز) 3-سیدحسین میر نوراللهی ( قزوین) و سجاد صمدی ( کرمانشاه)

84 کیلوگرم:1- علیرضا امیری ( منطقه یازده تهران) 2-شاهین کیانیان (کارگران تهران) 3-مجتبی شریفی ( قزوین) و پرهام خلقی ( البرز)

96 کیلوگرم:1- نادر افشار (منطقه یازده تهران) 2-سعید شیر محمدزاده (منطقه یازده تهران) 3-سید معین موسوی ( گیلان)و علیرضا قنبری ( البرز)

120کیلوگرم:1- احمد کریمی ( البرز) 2-هادی محمودی ( البرز) 3-امیر حسین کیانیان( منطقه یازده تهران) و احسان الله یاری ( کرمانشاه)

 

 

رده بندی تیمی:

1- شهرداری منطقه یازده تهران با 68 امتیاز

2 - قزوین با 53 امتیاز

3- البرز با 43 امتیاز

4 - شهید معتمدی کارگران تهران 42 امتیاز

5- کرمانشاه 41 امتیاز

6- گلستان 37 امتیاز

/ 0 نظر / 14 بازدید