مسابقات ورزش‌های بین دانشگاهی جهان/

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با پیشنهاد ایران و تأیید هیأت رییسه فدراسیون ورزش‌های بین دانشگاهی در نشست این هیأت در ماه گذشته در هلند، کشتی از سال آینده در بین ورزش‌های بین دانشگاهی جهان قرار گرفت.

 مقر فدراسیون ورزشهای بین دانشگاهی جهان در ایران قراردارد.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید