رافائل مارتینتی: خطیب را مورد حمایت قرار می دهیم

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی و به نقل از مهدی خالدی رئیس کمیته روابط بین الملل، در نامه رافائل مارتینی رئیس سوئیسی فدراسیون جهانی کشتی آمده است:

نامه شما مبنی براینکه هنوز انتخابات رئیس جدید فدراسیون کشتی ایران انجام نشده را دریافت کردم.

لازم است به اطلاع برسانیم که آقای حجت اله خطیب سرپرست فعلی فدراسیون کشتی ایران را تا انجام انتخابات بعدی مورد حمایت کامل قرار می دهیم.

متن نامه ارسالی فدراسیون جهانی کشتی برای روشن شدن افکار عمومی بشرح زیر است:

 

/ 0 نظر / 7 بازدید