حسن بابک-اجازه بدهید تخلفات یزدانی‌خرم را رو می‌کنم

موضوع برکناری محمدرضا یزدانی خرم از فدراسیون کشتی و حاشیه های پر رنگ این ماجرا، سید شریف حسینی نماینده مجلس، یزدانی خرم رئیس سابق فدراسیون کشتی و حسن بابک پیشکسوت کشتی میهمانان این برنامه بودند خلاصه ای از مباحث آنرا می خوانید:

- چرا کفاشیان را برکنار نمی کنید؟

حسینی نماینده مجلس در این برنامه با انتقاد از نحوه برکناری یزدانی خرم گفت: اگر آقای وزیر در اجرای قانون بازنشسته ها جدی است چرا سراغ سایرین نمی رود آقای یزدانی خرم در این مدت نتایج خوبی در کشتی گرفته است و دلیلی روشنی برای برکناری او نمی بینیم.

به نظر این نماینده اگر بنای آقای عباسی کنار گذاشتن مدیریت های ضعیف در ورزش ایران است چرا سراغ فوتبال نمی رود حسینی گفت حتی یکبار از وزیر ورزش سوال کردم چرا کفاشیان را برکنار نمیکنی ایشان جوابی نداد.

حسینی در پاسخ به این سوال که با توجه به تمام شدم زمان قانونی ریاست یزدانی خرم، وزارت ورزش کجا بی قانونی کرده است  گفت بحث ما فرد نیست بلکه اجرای عادلانه و منصفانه انتخابات در وزارت ورزش است و نمایندگان مجلس روی این موضوع حساس هستند.

- اسناد دخالتهای جریان انحرافی را به مجلس دادم 

یزدانی خرم رئیس برکنار شده فدراسیون کشتی هم با یادآوری موفقیتهای مدیریتی اش در ورزش ایران گفت: من با جرات میگویم یک جریان انحرافی خارج از وزارت ورزش مدیران را تغییر میدهد و برای این حرفم سند دارم و آن را در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته ام.

یزدانی خرم در مورد اینکه خود او هم با همین شرایط رئیس فدراسیون کشتی در زمان علی آبادی شد گفت بنده را با خواهش و در نهایت به زور به کشتی آوردند و من موفق بودم علی آبادی به من گفت در کشتی چهارده مدال داریم در والیبال یکی! رفتار وزارت ورزش با من خوب نیست نباید در فاصله یکماه مانده تا انتخابات کشتی من را برکنار کنند و سرپرست بگذارند نباید جلوی حضور مرا در انتخابات بگیرند نتایج کار من در المپیک معلوم میشود دو سال است با بدهی دو میلیارد تومانی کار را ادامه داده ام.

یزدانی خرم در مورد قانون بازنشسته ها درباره خودش گفت من کارمند دولت نیستم و از هیچ صندوق دولتی پول نگرفتم و نمی گذارم حقم پایمال شود.

- اقای یزدانی خرم دروغ میگوید

حسن بابک پیشکسوت کشتی فرنگی هم برای دقایقی در گفت وگو حضور یافت و با تایید اقدام وزارت ورزش و جوانان در برکناری یزدانی خرم گفت: متاسفانه ایشان فرد دروغ گویی است و نمی خواهد به تخلفات خودش اشاره کند او در زمانی که به مدت ده ماه سرپرست کشتی بود چندین رئیس هیات را به این دلیل که تاییدش نکردند برکنار کرد مثل هیاتهای اراک و سنندج، ایشان آقای مهدیزاده و بسیاری از بزرگان کشتی را فقط به این علت که  او را نقد کردند از کشتی حذف کرد. سرمربی سابق تیم ملی در بخش دیگری از برنامه با اشاره به بدهی دومیلیادر تومانی فدراسیون کشتی گفت: بخش مهمی از این مبلغ به ریخت و پاشهای  اقای یزدانی خرم بر میگردد ایشان در هر سفر تیم ملی نزدیک به سی خبرنگار را به همراه می برد تا بعدا تعریف و تمجیدش کنند پولهای کشتی مملکت اینطوری خرج شد.

در این برنامه حسن بابک از نمایندگان مردم خواست به او فرصتی بدهند تا به مجلس بیاید و مدارک مربوط به تخلفات یزدانی خرم را ارائه کند که حسینی این خواسته را قبول کرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید