رقابت های گراپلینگ قهرمانی کشور تهران: هر استان مجاز به حضور با یک تیم در مسابقا

مسابقات باید به هیئت کشتی استان مربوطه مراجعه نمایند و حضور در رقابت ها تنها با نامه ی رسمی هیئت ها مجاز است.

همچنین هر استان تنها با یک تیم مجاز به شرکت در مسابقات می باشد، و از پذیرش تعداد بیشتر نفرات جلوگیری می‌شود.

/ 0 نظر / 22 بازدید