رقابت های کشتی کمربند زنان قهرمانی آسیا- تهران: قهرمانی بانوان ایرانی

برگزار شد که در پایان تیم ایران به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های ترکمنستان و قرقیزستان به ترتیب دوم و سوم شدند.

رده بندی انفرادی و تیمی این رقابت ها به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: 1- دیلدار شرمتوا (ازبکستان) 2- یگانه غریب گشته (ایران الف) 3- لاچین باداکیل یاو (ترکمنستان) و هما میرزاپور (ایران ب) 5- بوتا گوز دی یو سبای وا (قزاقستان) و کامبل کامینی باپو (هند)

60 کیلوگرم: 1- مریم مومونووا (قزاقستان) 2- سمیه حیدری (ایران ب) 3- آینور امانوا (ترکمنستان) و زهرا محمودی (ایران الف) 5- خواص خون جوراکوزیوا (ازبکستان) و بالزام گل کور مت زانو وا (قزاقستان)

65 کیلوگرم: 1- گلنار حیات بایوا (ترکمنستان) 2- اکرم خانی (ایران الف) 3- سابیرا میرزا گال یوا (قزاقستان) و زهران مجدی (ایران ب) 5- بوساریا عبدالمناف کیزی (قرقیزستان) و یول دوز ارکاوایول دوز ارکاوا (ازبکستان)

70 کیلوگرم: 1- عزت قربانی ثانی (ایران الف) 2- نازیرا ارزوبیکوا (قرقیزستان) 3- لیلا سالاروند (ایران ب) و نورسلطان آشیرو وا (ترکمنستان)

75 کیلوگرم: 1- کوموش یولداشوا (ازبکستان) 2- مریم احمدی (ایران ب) 3- ساحل گوران (ایران الف) و آسیما آبیگ کیزی (قزاقستان)

75+ کیلوگرم: 1- ناگیرا سرباشوا (قرقیزستان) 2- دینا دهنوی (ایران ب) 3- شیرین کوبایاوا (ترکمنستان) و سعیده رحیمی (ایران الف) 5- رحیما یولداشوا (ازبکستان) و گلنار آمان تا اوا (قزاقستان)

رده بندی تیمی: 1- ایران الف 52 امتیاز 2- ترکمنستان 41 امتیاز 3- قرقیزستان 39 امتیاز 4- ازبکستان 37 امتیاز 5- قزاقستان 32 امتیاز 6- هند 9 امتیاز

/ 0 نظر / 20 بازدید