ترجمه 6 قانون پیشنهادی ارسال شده فیلا به فدراسیون های ملی

که این قوانین، در صورت تصویب در کنگره فیلا در جریان بازی های المپیک لندن، از سال 2012 به طور رسمی به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی و به نقل از سایت انستیتو کشتی، از 6 قانون پیشنهادی 5 بند اختصاص به کشتی فرنگی و یک بند دیگر نیز مربوط به کشتی آزاد است که درخلال رقابت های آزمایشی اخیر در لندن تست شده است.

 

5 بند مربوط به کشتی فرنگی :

 

1- تمامی موارد مطرح شده در بندهای 47 ( شرایط خاک در خلال رقابت های کشتی) ، 48 ( (منطقه قرمز تشک) ، 49 ( خاک اجباری ) و بخش 9 کتاب مقررات، شامل ممنوعیت های کلی، فرار از فن ، فرار از تشک ، فنون خطا، ممنوعیت های خاص و عواملی که کشتی را از ادامه روند طبیعی باز می دارد، به مانند قبل همچنان پا بر جا هستند.

 

2- کشتی با ایستادن سینه به سینه کشتی گیران و با سوت داور آغاز می شود و در طول مسابقه، داور وسط باید کشتی گیران را به تلاش و تماس برای اجرای فنون ترغیب کند( در این بند در خصوص شکل ایستادن، درگیر بودن دست ها یا اینکه دست ها در برابر حریف به صورتی باید قرار گیرند، توصیحی داده نشده است).

 

3- در زمان اجرای قانون خاک اجباری، دست های کشتی گیر مجری باید روی شانه های کشتی گیر مدافع قرار گیرد و سپس با سوت داور فعالیت آغاز شود.

 

4-  موارد جریمه در شرایط نقض قانون به این شکل است که داور موظف است در بار اول با قطع کشتی، به طور دوستانه به کشتی گیر خاطی تذکر دهد ( این تذکر فقط به کشتی گیر داده می شود و داور نیازی نیست که به مربی وی نیز یادآوری کند) اما به دنبال تکرار خطا، باید اخطار و امتیاز جریمه به کشتی گیر خاطی تعلق گیرد.

 

5- در پایان کشتی 1:30 سرپا، اگر یکی از کشتی گیران موفق به کسب امتیاز شد دیگر نیازی نیست که حریف وی در خاک اجباری وی قرار گیرد و کشتی تا پایان وقت یعنی 2 دقیقه همچنان ادامه خواهد یافت، ( این تصمیم به آن خاطر است که 30 ثانیه خاک اجباری از روند رو به جلو و تهاجمی کشتی که امتیاز در بر داشته است، جلوگیری نکند.

 یک مورد مربوط به کشتی آزاد :

 6-  در اجرای قانون قرعه کشی 2 توپ به رنگ آبی و 2 توپ به رنگ قرمز در جعبه مخصوص قرار داده شود، در نخستین تایمی که کشتی با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید،  در قرعه کشی اول هر رنگی از توپ ها از جعبه خارج شد، به وسیله رییس تشک کنار گذاشته می شود تا در صورت احتمال انجام قرعه کشی در تایم بعدی، درصد شانس کشتی گیر بازنده دارنده دوبند به رنگ توپ در تایم قبلی افزایش یابد.

فیلا در بخشنامه ارسالی خود به فدراسیون های ملی ابراز امیدواری کرده است که قوانین پیشنهادی بتواند زمینه بالا رفتن کیفیت کشتی ها در سال 2012 را فراهم کند.

لازم به یادآوری است که فدراسیون های ملی موظف هستند قوانین پیشنهادی فیلا را در یک سری مسابقات داخلی مورد آزمایش قرار داده و نتایج آن را به فیلا ارسال کنند .

فیلا نیز با بررسی نکته نظرات ارسالی از سوی فدراسیون های ملی، نتایج را در کنگره فیلا در لندن مورد بررسی قرار داده و قوانین جدید برای اجرا در سال 2012 را تصویب خواهد کرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید