ربطی: خادم از نوابغ کشتی جهان است

جهان است که حضور وی بعنوان مدیر تیم‌های ملی و امور فنی می‌تواند روند فعالیت تیم‌های ملی را بهتر کرده و حضور وی برای کشتی مغتنم است.

وی در مورد حضور حسن رنگرز بعنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی اظهار داشت: رنگرز از قهرمانان فنی، با اخلاق و تحصیلکرده کشتی ایران است که می‌توان با بهره‌گیری از دانش و تجارب وی از ظرفیت‌های موجود بهتر بهره گرفت.

ربطی در پایان با اشاره به اینکه سال‌ها در کنار این نفرات حضور داشته است خاطرنشان کرد: حضور نیروهای جوان و با انگیزه باعث می‌شود روند برنامه‌های فدراسیون برای افتخارآفرینی در رویدادهای مهم آینده شکل بهتری به خود بگیرد.

/ 0 نظر / 16 بازدید