آشنایی با اصول نرمش قبل تمرین

1- بالابردن ضربان قلب (به منظور اکسیژن رسانی بهتر و دفع مواد زاید)

 

2 – بالارفتن حرارت بدن

 

3 – بالارفتن سطح آمادگی عضلات

 

4– حفاظت لیگامنت ها و تاندونها جهت جلوگیری از آسیب دیدگی ها درحرکات شدید

 

5- بالارفتن تعداد تنفس

 

معمولا روند شروع حرکات نرمشی قبل از ورزش اصلی به این صورت می باشد.

 

1- حرکات کششی آرام (تاقبل ازرسیدن به آستانه درد عضلات)

 

2- غالبا با حرکات کششی ایستا شروع شده و با حرکات کششی پویا و یا PNFخاتمه می یابد.

 

3- حرکات چرخش مفاصل ( درهوای سرد مفاصل بزرگتر که غالبا در قسمت تحتانی بدن قراردارند و درهوای گرم از مفاصل کوچکتر که در قسمت فوقانی قراردارند شروع می شود – یعنی درسرما از پایین به بالا مفاصل بدن را مورد چرخش قرارمی دهیم و درگرما بالعکس )

 

4- حرکات پرشی و همراه با جهش بصورت درجا و آرام (جاگینک )

 

5- دویدن آرام به منظورافزایش ضربان قلب و تعداد تنفس

 

6- اجرای حرکات اختصاصی ورزش مورد نظر بصورت آرام (به منظورآمادگی اجراهای مشکل تر) البته دربین مربیان سطوح بالا این روند تغییراتی را دربردارد.

 

برخی به اجرای چند حرکت درجا، یا دویدن آرام قبل ازحرکات کششی عقیده دارند و درحال حاضر برخی مربیان حرکات ریتمیک (همراه باآهنگ ) را در برنامه گرم کردن عمومی خود قرارمی دهند .

 

برخی نیز اجرای حرکات ورزش اصلی بصورت بسیار آرام را توصیه می کنند (پیرو اصل ویژگی تمرین ).در هرحال با هر روش که برنامه گرم کردن انجام شود. باید اهداف ذکرشده را دربرداشته باشد وگرنه از کیفیت مطلوب برخوردار نخواهد بود و احتمال آسیب دیدگی ورزشکاربالاخواهد رفت .

 

اصول اجرای حرکات نرمشی مانند اصول کلی تمام ورزش ها و آموزش هاست

 

یعنی:

 

1- حرکات از ساده به پیچیده باشند(ازنظر نوع حرکت)

 

2- از آرام به سریع اجراشوند (در نرمشها نباید هیچگونه سرعت و عجله ای را بکاربرد)

 

3- حرکات از راحت به سخت طرح و اجراشوند (از نظرمصرف انرژی و اصل اضافه بار)

 

4- حرکات آماده سازی مشابه حرکات اصلی ورزش مورد نظر باشند (اصل مهم تمرین)

 

5- اصل تفاوت فردی درنظر گرفته شود(یک تمرین ممکن است برای فردی بسیار راحت و همان تمرین برای فردی دیگر سخت باشد)

 

6- اصل تنوع رعایت شود ( تنوع درتمرین میزان علاقه فرد را به اجرا بالامیبرد)

 

7- اصل اعتدال(رعایت اعتدال در تمرینات راز بزرگ موفقیت طولانی و پایدار است)

منبع: http://lorestan-wrestling.com

/ 0 نظر / 54 بازدید