حسن بابک: مقبولیت خطیب، رسول خادم را جلب کرد

حوزه مدیریت تیم‌های ملی و امور فنی بهترین اتفاق ممکن در کشتی است و من در ابتدا به وزیر ورزش به خاطر این حسن انتخاب و تغییر در کشتی و دوم به حجت‌اله خطیب که سرپرستی فدراسیون را برعهده گرفته، تبریک می‌گویم.

بابک با اشاره به اینکه معتقد است مقبولیت بالای حجت‌اله خطیب و اعتماد به او باعث شد شخصیتی مثل رسول خادم که در کشتی یک مرجع محسوب می‌شود و دائره المعارف کشتی است در این برهه حساس، قبول مسئولیت کند اظهار داشت: حضور حسن رنگرز هم نویدبخش روزهای خوبی در کشتی ایران است.

قهرمان کشتی فرنگی آسیا تصریح کرد: مدیریت خطیب و حضور رسول خادم در حوزه فنی فدراسیون مکمل جادویی کشتی خواهد بود که روزهای بسیار بزرگ و خبرهای خوشی را به دوستداران کشتی نوید می‌دهد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: به عنوان عضو جامه کشتی به خاطر این انتصاب ابتدا از حجت‌اله خطیب و سپس از رسول خادم که احساس مسئولیت و دلسوزی کرد ممنونم و امیدوارم او با دانایی و تجارب ارزشمند خود بتواند اندوخه‌های گرانبهایش را در اختیار جامعه کشتی قرار دهد.

/ 0 نظر / 7 بازدید