برنامه نویسی در کشتی

 3- تخصصی بودن تمرین

 

  * برای اوزان مختلف تمرینات تخصصی آن وزن رعایت شود

 

 * اختصاصی بودن تمرینات در خصوص گروه عضلات درگیر در مسابقات و تمرینات

 

  

4 - شدت تمرین

 

 * باتوجه به زمان قبل یا بعد از مسابقات شدت تمرینات برنامه ریزی شود

 

 * اصل اضافه بار در تمرینات رعایت شود

 

 * افزایش تدریجی تمرینات رعایت شود

 

  

5 - ریکاوری در تمرینات

   

 سردو گرم کردن بدن به درستی انجام گیرد

 

بالا بردن انعطاف پذیری کشتی گیر

 

 جلوگیری از پرتمرینی در بدن کشتی گیر

 

مهمترین نقش در طراحی تمرینات کشتی دوره تمرینات یا همان طرح ریزی آن است که در این طرح ریزی ساختار محتوا، کیفیت برنامه تمرین مشخص می شود.

/ 0 نظر / 52 بازدید