رقایت های کشتی کمربند قهرمانی آسیا: اسامی تیم های مردان ایران اعلام شد

تیم آلیش مردان الف:

 

60کیلوگرم: موسی پرویزی

70کیلوگرم: محمد پاینده

80کیلوگرم: هادی سلیمی

90کیلوگرم: داود عوض زاده

100کیلوگرم: عبداله ایری

100+کیلوگرم: عظیم خواجه زاده تراج

 

 

تیم آلیش مردان ب:

 

60کیلوگرم: حمید بهرامی

70کیلوگرم: حمیدرضا زارعی

80کیلوگرم: حبیب اله ترابی

90کیلوگرم: رامین گری

100کیلوگرم: عبدالواحد محمدی

100+کیلوگرم: حجت تورجی

 

مربیان: خلیل پشتیبان- عبدالقادر نور تراج- حسنعلی نبی زاده- اسفندیار کاظمی راد

مربی ارشد: آیت واگذاری

سرپرست : علی بازیار

متخصص تغذیه: رامین امیر ساسان

پزشک عمومی : دکتر تورج ملک محمدی

/ 0 نظر / 17 بازدید