مربی تیم ملی کشتی فرنگی: آمدن خادم یک اتفاق بزرگ برای کشتی است

فدراسیون که ماندگار خواهد شد آوردن رسول خادم است. خادم مهره بزرگی در کشتی است که می‌تواند منشاء اثرات خیری در کشتی باشد.

وی در ادامه به نایب رئیسی حسن رنگرز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه کشتی فرنگی آنقدر پیشرفت کرده که یک نفر از این رشته صاحب پست مدیریتی در فدراسیون می‌شود. رنگرز نیروی جوان و پر انگیزه‌ای است که نه تنها در کشتی بلکه در جامعه ورزش مقبولیت دارد. به طور کلی اتحاد جامعه کشتی به نفع این رشته است.

اسفندیاری‌فر در پایان خاطرنشان کرد: کشتی فرنگی ایران با درایت محمد بنا روزهای خوبی را سپری می‌کند و همه امیدواریم در المپیک به نتیجه تاریخی دست یابیم.

/ 0 نظر / 6 بازدید