پشت پرده ورود رسول خادم به فدراسیون کشتی

در حالیکه انتخاب حجت الله خطیب بعنوان سرپرست فدراسیون کشتی این فرضیه را که همین فرد در آینده نفر اول کشتی خواهد شد تقویت می کرد، حضور ناگهانی رسول خادم که طی این سالها به پست های ورزشی پشت کرده بود در این فدراسیون، معادلات را برهم زد.

خیلی ها این روزها می پرسند که رسول با پیشنهاد چه کسی به کشتی آمده است و بلافاصله این بحث مطرح می گردد که هرکسی خادم را به بازگشت راضی کرده، رئیس آینده فدراسیون کشتی خواهد بود.

برخی منابع غیر رسمی خبر می دهند که حسن رنگرز یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون کشتی با خادم مذاکره و وی را به حضور در بدنه فدراسیون راضی کرده است و همین موضوع شانس رنگرز را برای رسیدن به صندلی ریاست افزایش داده است.

منبع: http://khabarfarsi.com

/ 0 نظر / 18 بازدید