سابقه برگزاری رقابت‌ها در هشت دوره گذشته

مقام اول: پاس تهران

 

مقام دوم دانشگاه آزاد اسلامی

 

مقام سوم: راه‌آهن خراسان

 

مقام چهارم: صنام مازندران

 

دومین دوره (جام پوریای ولی سال 1383 – تعداد شرکت کننده 11 تیم):

 

 مقام اول: نفت تهران

 

مقام دوم: راه‌آهن

 

مقام سوم: پاس تهران

 

مقام چهارم: پرسپولیس تهران

 

سومین دوره (جام ریاست جمهوری سال 1384- تعداد شرکت کننده 11 تیم):

 

مقام اول: نفت تهران

 

مقام دوم: پاس تهران

 

مقام سوم: جویبار لوله

مقام چهارم: پیام ارتباطات

 

چهارمین دوره (جام پیامبر اعظم (ص) سال 1385- تعداد شرکت کننده 10 تیم):

 

مقام اول: دانشگاه آزاد اسلامی

 

مقام دوم: نفت تهران

 

مقام سوم: راه‌آهن خراسان

 

مقام چهارم: گل‌گهر سیرجان

 

پنجمین دوره (جام شهداء – بزرگداشت برادران شهید پورزند و شادروان علی‌اعظم مهدی‌پور سال 1386 – تعداد تیم‌های شرکت کننده 8 تیم):

 

مقام اول: نفت تهران

مقام دوم: صنایع و معادن همدان

مقام سوم: راه‌آهن خراسان

مقام چهارم: گاز مازندران

 

ششمین دوره (جام شهداء- بزرگداشت برادران شهید پورزند- سال 1387- تعداد تیم‌های شرکت کننده 11 تیم):

 

مقام اول: گراد

 

مقام دوم: گاز مازندران

 

مقام سوم: راه‌آهن خراسان

 

مقام چهارم: صدرای زیرآب

 

هفتمین دوره (جام ولایت - سال 1388- تعداد تیم‌های شرکت کننده 8 تیم):

 

مقام اول: نفت تهران

مقام دوم : گاز مازندران

مقام سوم: صنایع و معادن همدان

مقام چهارم: رشد دانه گرگان 

 

هشتمین دوره (جام ولایت - سال 1389 - تعداد تیم های شرکت کننده - 8 تیم):

 

مقام اول: شهدای جویبار

 

مقام دوم: نفت تهران

 

مقام سوم: گاز مازندران

مقام چهارم: تعاونی اعتباری امید مشهد

/ 0 نظر / 9 بازدید