رقابت های کشتی خردسالان و نونهالان قهرمانی کشور: خرم آباد میزبان مسابقات

شرایط و برنامه زیر برگزار خواهد شد.

 

الف – اوزان ، شرایط و برنامه برگزاری مسابقات رده سنی خردسالان:

الف) مسابقات در اوزان 28 تا30-32-35-38-42-47-53-59-66-73-73تا85 کیلوگرم برگزار خواهد شد.

ب ) کشتی گیران متولد 11/10/1381 لغایت 11/10/1383 مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.

ج) برنامه برگزاری مسابقات:

 

ردیف

جدول زمان بندی

مورخ

ساعت

محل

1

پذیرش تیم ها

28/04/1394

17:00-14:00

مجموعه ورزشی تختی

2

کلینیک داوران

28/04/1394

17:00-16:00

سالن شهید صالحی راد

3

کلینیک مربیان

28/04/1394

18:00- 17:00

سالن شهید صالحی راد

4

وزن کشی اوزان 30-35-42-53-66-85 کیلوگرم (آزاد و فرنگی)

29/04/1394

08:00- 07:30

سالن شهید صالحی راد

5

مسابقات اوزان 30-35-42-53-66-85  کیلوگرم (آزاد و فرنگی)

29/04/1394

13:30- 09:00

20:00- 15:30

مجموعه ورزشی تختی

6

وزن کشی اوزان  32-38-47-59-73 کیلوگرم(آزاد و فرنگی)

30/04/1394

08:00- 07:30

سالن شهید صالحی راد

7

مسابقات اوزان  32-38-47-59-73 کیلوگرم(آزاد و فرنگی)

30/04/1394

13:30- 09:00

19:00- 15:00

مجموعه ورزشی تختی
ب – اوزان ، شرایط و برنامه برگزاری مسابقات رده سنی نونهالان:
الف) مسابقات در اوزان 29تا32-35-38-42-47-53-59-66-73-73تا85 کیلوگرم برگزار خواهد شد.
ب ) کشتی گیران متولد 12/10/1379 لغایت 10/10/1381 مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.

ج) برنامه برگزاری مسابقات:


ردیف

جدول زمان بندی

مورخ

ساعت

محل

1

پذیرش تیم ها

31/04/1394

17:00-14:00

مجموعه ورزشی تختی

2

کلینیک داوران

31/04/1394

17:00-16:00

سالن شهید صالحی راد

3

کلینیک مربیان

31/04/1394

18:00- 17:00

سالن شهید صالحی راد

4

وزن کشی اوزان 32-38-47-59-73 کیلوگرم (آزاد و فرنگی)

01/05/1394

08:00- 07:30

سالن شهید صالحی راد

5

مسابقات اوزان 32-38-47-59-73 کیلوگرم (آزاد و فرنگی

01/05/1394

13:30- 09:00

20:00- 15:30

مجموعه ورزشی تختی

6

وزن کشی اوزان  35-42-53-66-85 کیلوگرم(آزاد و فرنگی)

02/05/1394

08:00- 07:30

سالن شهید صالحی راد

7

مسابقات اوزان 35-42-53-66-85 کیلوگرم(آزاد و فرنگی)

02/05/1394

13:30- 09:00

19:00- 15:00

مجموعه ورزشی تختیج - مدارک لازم جهت شرکت در این مسابقات:
1. اصل شناسنامه و کارت ملی
2. گواهی تحصیلی عکس دار
3. بیمه ورزشی سال 1394
4. معرفی نامه هیات کشتی استان مربوطه
د- امتیازات:
الف) به نفرات اول تا سوم این مسابقات در هر رده حکم و مدال اهداء خواهد شد.
ب ) به تیم های اول تا سوم این مسابقات در هر رده کاپ قهرمانی اهداء خواهد شد.
ج ) کاپ اخلاق به بهترین تیم مسابقات در هر رده (منتخب ستاد اجرایی) اهداء خواهد شد.
د ) فنی ترین کشتی گیر در هر رده برابر جدول مسابقات انتخاب و معرفی خواهد شد.
هـ) مربی نمونه توسط کمیته مربیان انتخاب و پیشنهاد خواهد شد.
و) داور نمونه مسابقات توسط هیات ارزیابی داوران انتخاب و معرفی خواهد شد.
ز) ورزشکار نمونه از نظر اخلاق توسط کمیته ورزشکاران و کمیته اخلاق و امور انضباطی انتخاب و معرفی خواهد شد.
هـ- : سایر موارد :
1. کلیه هزینه های اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده در رقابت های خردسالان از شام مورخه 28/04/94 لغایت صبحانه 31/04/94 بعهده میزبان خواهد بود.(تذکر: زمان تخلیه محل اسکان (خوابگاه) راس ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 31/04/94 می باشد)
2. کلیه هزینه های اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده در رقابت های نونهالان از شام مورخه 31/04/94 لغایت صبحانه 03/05/94 بعهده میزبان خواهد بود.(تذکر: زمان تخلیه محل اسکان (خوابگاه) راس ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ 03/05/94 می باشد)
3. حضور کلیه مربیان هریک از رده ها در کلینیک مربیگری مربوطه الزامی است و از فعالیت مربیانی که در این کلینیک حضور نداشته باشند در کنار تشک به عنوان کوچینک جلوگیری بعمل خواهد آمد.
4. کلیه استانها موظفند حداکثر تا تاریخ 20/04/94  نسبت به اعلام آمادگی و ارائه اسامی نفرات شرکت کننده به فدراسیون کشتی اقدام نمایند. 
5. کلیه استانها به منظور دریافت آیدی کارت می باید نسبت به تهیه یک جدول از اطلاعات اعضای تیم های خود (به شرح ذیل) در یک فایلWord  و ارسال آن حداکثر تا تاریخ 21/04/1394 به پست الکترونیکی فدراسیون(به آدرسkoshti.iran@gmail.com) اقدام نمایند.وزن

نام و نام

خانوادگی

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

محل صدور

کد ملی

نام پدر

شماره تلفن

عکس 3 در4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده در رقابت های خردسالان موظفند مدارک کشتی گیران شرکت کننده را از ساعت 14:00 لغایت 17:00 روز 28/04/94 جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند.
7. کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده در رقابت های نونهالان موظفند مدارک کشتی گیران شرکت کننده را از ساعت 14:00 لغایت 17:00روز 31/04/94 جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند. 

/ 0 نظر / 22 بازدید