با حکم سرپرست فدراسیون کشتی بهمن طالبی رئیس کمیته داوران شد

احتراما، بدینوسیله با توجه به سوابق و موقعیت تاثیر گذار جنابعالی در امر داوری کشتی جهان، جنابعالی را به عنوان رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.

امید است با استفاده از موجودیت کنونی داوری، تجارب گرانبهای پیشکسوتان این امر و همچنان تلاش قابل توجه در رسیدن داوری کشتی ایران به جایگاه واقعی آن در جهان، موفق وموید باشید.

فدراسیون کشتی از تلاشهای آقای علی اکبر طهماسبی در مدت مسئولیت ایشان قدردانی می کند.

/ 0 نظر / 8 بازدید