رقابت های کشتی آزاد باشگاه های خوزستان: آموزش و پرورش امیدیه قهرمان شد

قهرمانی رسید و تیم های آموزش و پرورش اهواز و هیئت کشتی دزفول عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.

این مسابقات با حضور 117 کشتی گیر از 13 شهرستان در محل خانه کشتی شماره یک اهواز برگزار گردید.

 

نتایج انفرادی و تیمی این  مسابقات به شرح زیر است:

 

30 کیلوگرم:1-کامران قنواتی(امیدیه)2-حسین نعیمی(اهواز)3-حسین شریعه(سوسنگرد)امیرحسین خزلی(امیدیه).

32 کیلوگرم:1-امین حسین فرهادی(خرمشهر)2-امین حاجت پور(امیدیه)3-احسان نعیمی(اهواز)علی الماسیان(اهواز).

35 کیلوگرم:1-مهدی صالحی(دزفول)2-علی جعفری بابادی(اهواز)3-هادی رضایی(باغملک)مهدی صفری افق(بندرامام).

38 کیلوگرم:1-حجت رضایی(دزفول)2-امین بهمنی(باغملک)3-سروش جهانگیری(اهواز)امین عابدی اصل(بندرامام ره).

42 کیلوگرم: 1-شایان میربیگ(شوشتر)2-رضا درویشی(بندرامام ره)3-اصغر جهانپور(باغملک)یاسین قنبری(باغملک).

47 کیلوگرم:1-سجاد جوکار(امیدیه)2-آرمین صیدانی(دزفول)3-مرتضی حسین پور(شوشتر)محمدمهدی حیاتی(دزفول)

53 کیلوگرم:1-سینا شیرعلی(امیدیه)2-مهدی دقیل زاده(آبادان)3-سیاوش داودی زاده(آبادان)امید شجاعی (بندرامام ره).

59 کیلوگرم:1-کیانوش رضایی (شوشتر)2-علیرضا عناتی(آبادان)3-رضا الیاسی(اهواز)مهدی فردین(شوشتر).

66 کیلوگرم: 1-محسن افروخته(باغملک)2-محمدعلی شریفات((امیدیه)3-حسین برحی (بندرامام ره)عباس سیدمنصوری(دزفول).

73 کیلوگرم:1-حسین قنبری(اهواز)2-آرش اسدی(اهواز)3-حامد نیکوپرست(امیده)حسین باغی(آبادان).

85 کیلوگرم:1-امیرشایان طهماسبی(اهواز)2-رضا محمدرضایی(امیدیه)3-عارف ملکی(دزفول)مجید بوبردک(آبادان).

رده بندی تیمی مسابقات :

1-آموزش  و پرورش امیدیه با 77 امتیاز مقام اول .

2-آموزش و پرورش اهواز با 65 امتیاز مقام دوم .

3-هیئت کشتی دزفول با 64 امتیاز مقام سوم .

4-آموزش و پرورش آبادان با 52 امتیاز مقام چهارم

5-آموزش و پرورش بندرامام ره با 50 امتیاز مقام پنجم .

6-هیئت کشتی شوشتر با 46 امتیاز مقام ششم

همچنین کامران قنواتی از امیدیه برابر جدول رقابتها بعنوان فنی ترین کشتی مسابقات انتخاب شد .

 

/ 0 نظر / 24 بازدید