برنامه رقابت‌های جهانی کشتی ۲۰۱۷ پاریس اعلام شد

 

یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

19:45 تا 20:15 وزن کشی اوزان 71 ، 75 ، 85 ، 98 کشتی فرنگی

 

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

12:30 تا 19:30 مسابقات مقدماتی اوزان

71 ، 75 ، 85 ، 98 کشتی فرنگی

19:45 تا 20:15 وزن کشی اوزان 59 ، 66 ، 80 ، 130 کشتی فرنگی

21:30 تا 24 مسابقات فینال و رده بندی  اوزان 71 ، 75 ، 85 ،  98 کیلوگرم کشتی فرنگی

 

سه شنبه ۳۱ مردادماه

12:30 تا 19:30 مسابقات مقدماتی اوزان 59 ، 66 ، 80 ، 130 کیلوگرم کشتی فرنگی

21:30 تا 24 مسابقات فینال و رده بندی کشتی فرنگی

 

پنجشنبه ۲ شهریور

19:45 تا 20:15 وزن کشی اوزان 57 ، 61 ، 86 ، 125 کشتی آزاد

 

جمعه ۳ شهریور

12:30 تا 18:30 مسابقات مقدماتی اوزان 57 ، 61 ، 86 ، 125 کشتی آزاد

19:45 تا 20:15 وزن کشی اوزان 65 ، 70 ، 74 ، 97 کشتی آزاد

21:30 تا 24 مسابقات فینال و رده بندی ۴ وزن 57 ، 61 ، 86 ، 125 کشتی آزاد

 

 

شنبه ۴ شهریور

12:30 تا 18:30 مسابقات مقدماتی اوزان 65 ، 70 ، 74 ، 97 کشتی آزاد

21:30 تا 24 مسابقات فینال و رده بندی اوزان 65 ، 70 ، 74 ، 97 کشتی آزاد

/ 0 نظر / 195 بازدید