نایب رئیس، مسئول کمیته آموزش و رئیس کمیته تغذیه معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، عزیز اله اطاعتی داور درجه یک بین المللی بعنوان نایب رئیس انستیتو کشتی در سمت خود ابقاء شد.همچنین سید عسکر موسوی نیز بار دیگر بعنوان مسئول کمیته آموزش و برنامه ریزی این مرکز علمی و تحقیقاتی منصوب شد.

دکتر رامین امیر ساسان مسئول تغذیه تیمهای ملی کشتی نیز بعنوان رئیس کمیته تغذیه انستیتو بین المللی کشتی ایران معرفی شد.

/ 0 نظر / 6 بازدید