پس از 5 سال محرومیت سید ساجد جلالی به میدان کشتی باز می‌گردد

کیلوگرم 29 دی ماه سال 85 به دلیل استفاده از مواد نیروزا (دوپینگ) 8 سال از حضور در میادین کشتی محروم شد.

بر این اساس پس از تقاضای تجدید نظر جلالی و تأیید شورای استیناف ستاد ملی مبارزه با دوپینگ محرومیت وی به 5 سال کاهش یافته است.

بدین ترتیب جلالی می‌تواند از این پس در میادین کشتی به میدان برود.

/ 0 نظر / 23 بازدید