نحوه تمرینات کشتی گیران آزادکارسنگین وزن ، اشتباه است

و غیر منطقی است و هیچ جای جهان یک کشتی گیر سبک وزن همانند یک کشتی گیر سنگین وزن تمرین نمی کند. جدیدی در ادامه افزود: نحوه تایم گیری ،بدنسازی ،سیستم های هوازی و اسید لاکتیک و تمرینات پلومتریک کشتی گیران سنگین وزن با کشتی گیران سبک وزن متمایز است. اگر روس ها می توانند سال های متمادی در سنگین وزن جهان حرف اول را بزنند به این دلیل است که در تدوین برنامه های تمرینی خود علمی و اصولی عمل می کنند. یک کشتی گیر سبک وزن بیشتر به تمرینات سرعتی نیاز دارد درحالیکه یک کشتی گیر سنگین وزن بیشتر به تمرینات قدرتی نیازمند است .اما این مهم درتدوین برنامه های تمرینی کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد لحاظ نمی شود. جدیدی تصریح کرد : در مدتی که تمرینات خود را همگام با ملی پوشان حاضر دراردوی تیم ملی کشتی آزاد دنبال کردم به این نتیجه رسیدم که نحوه تمرین دادن کشتی گیران سنگین وزن صحیح نیست.

        

 روزنامه آفتاب یزد

/ 1 نظر / 15 بازدید
حجت

خوشحالم بلاخره یکی در ایران این موضوع رو درک کرد.