جشنواره کشتی پهلوانی کشور- یزد: برنامه و شرایط رقابت ها اعلام شد

الف- اوزان و شرایط مسابقات :

جوانان(18-20 سال)

 

نوجوانان(16-17 سال)

از 60 تا70 ، 80 ، 90 ، 90 +  کیلوگرم

 

از 55 تا60 ،70 ، 80 ،80 +  کیلوگرم


حداکثر وزن برای وزن +80 کیلوگرم کشتی نوجوانان 100 کیلوگرم و برای +90 کشتی جوانان 120 کیلوگرم اعلام می شود.

1- شرایط سنی مسابقات نوجوانان :
الف ) کشتی گیران متولد 11/10/1376 لغایت 10/10/1378 مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.
ب ) کشتی گیران متولد 11/10/1378 لغایت 10/10/1379(یک سال کوچکتر) با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.(کشتی گیرانی که صغر سن گرفته باشند فقط با تاریخ تولد اولیه می توانند در مسابقات شرکت نمایند)
ج) حداقل وزن کشتی گیر برای شرکت در این رقابت ها 55 کیلوگرم خواهد بود.
2- شرایط سنی مسابقات جوانان :
الف) کشتی گیران متولد 11/10/1373 لغایت 10/10/1376 مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.
ب ) کشتی گیران متولد 11/10/1376 لغایت 10/10/1377(یک سال کوچکتر) با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.(کشتی گیرانی که صغر سن گرفته باشند فقط با تاریخ تولد اولیه می توانند در مسابقات شرکت نمایند)
ج) حداقل وزن کشتی گیر برای شرکت در این رقابت ها 60 کیلوگرم خواهد بود.

ب - برنامه مسابقات


شـرح

ساعت

تاریخ

محل

پذیرش شرکت کنندگان

14:00-17:00

11/04/1394

دانشگاه یزد- صفائیه

کلینیک داوری

16:00 تا 17:00

11/04/1394

متعاقبا اعلام خواهد شد

کلینیک مربیگری

(حضور کلیه مربیان تیمها الزامی است)

17:00 تا 18:00

11/04/1394

متعاقبا اعلام خواهد شد

وزن کشی کلیه اوزان مسابقات

19:30 تا 20:00

11/04/1394

متعاقبا اعلام خواهد شد

مسابقات دور مقدماتی، گروه بازنده و فینال

از ساعت 22:00 مورخ 11/04/1394

لغایت 04:00بامداد مورخ 12/04/1394

سالن 6000 نفره شاهدیه


ج - مدارک لازم جهت شرکت در این مسابقات : 

1. اصل شناسنامه و کارت ملی
2. گواهی تحصیلی(صرفا کشتی گیران رده سنی نوجوانان بایستی نسبت به ارائه گواهی تحصیلی اقدام نمایند)
3. بیمه ورزشی سال 1394
4. معرفی نامه هیات کشتی استان مربوطه

د- امتیازات:
الف) به نفرات اول تا سوم این مسابقات حکم قهرمانی اهداء خواهد شد.
ب ) فنی ترین کشتی گیر هر یک از رده ها برابر جدول مسابقات انتخاب و معرفی خواهد شد.
ج ) مربی نمونه توسط کمیته مربیان انتخاب و پیشنهاد خواهد شد.
د ) ورزشکار نمونه از نظر اخلاق توسط کمیته ورزشکاران و کمیته اخلاق و امور انضباطی انتخاب و معرفی خواهد شد.
هـ) داور نمونه مسابقات توسط هیات ارزیابی داوران انتخاب و معرفی خواهد شد.
هـ- نفرات مجاز جهت شرکت در این مسابقات :
1. استان یزد بعنوان میزبان مسابقات دو تیم کامل در هر رده سنی
2. سایر استان ها یک تیم کامل در هر رده سنی
3. هر استان به ازای هر 5 کشتی گیر میتواند یک مربی معرفی نماید.
4. هر استان صرفا میتواند یک سرپرست برای کلیه تیم های اعزامی معرفی نماید.
و- ضوابط فنی :
1. مسابقات در رده سنی جوانان در دو زمان 3 دقیقه ای برگزار شده و با اختلاف 10 امتیاز، کشتی به پایان می رسد. زمان رقابت ها در رده نوجوانان دو زمان 2 دقیقه ای خواهد بود.
2. اتمام وقت قانونی ، ضربه فنی ، کسب تفاضل 10 امتیاز ، مصدومیت به تشخیص پزشک ، سه اخطاره شدن کشتی گیر و یا اعمالی که باعث اخراج کشتی گیری شود ، شرایط پایان کشتی را تعیین می کند.
3. امتیازات کشتی پهلوانی مانند کشتی آزاد خواهد بود. با این تفاوت که در صورتی که کشتی گیر به هر طریق به پل برود کشتی با ضربه فنی به نفع حریف مقابل پایان خواهد یافت.
4. اجرای کلیه تکنیک های فنون کشتی آزاد و فرنگی، و همچنین استفاده کلیه فنون اختصاصی کشتی پهلوانی با استفاده از قسمت کمر و زانوی شلوار برای اجرای فن مجاز خواهد بود.
5. در صورتی که کشتی گیر مهاجم حریف خود را در بیرون از منطقه زون به پل ببرد، دو امتیاز دریافت می نماید.
6. کشتی گیر مهاجم باید از اجرای فنونی که ابتدا خود به روی پل رفته و سپس حریف را به پل می کشد اجتناب کند.
7. مربیان می توانند از طریق انداختن چلنج مطابق ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی به رای داوران اعتراض نمایند.
8. در صورت کم کاری یا فرار کشتی گیر مدافع، داور به ترتیب زیر اقدام می کند:
الف. کشتی قطع و به کشتی گیر مدافع تذکر داده می شود. 
ب. کشتی قطع و یک اخطار به کشتی گیر مدافع و یک امتیاز به کشتی گیر مهاجم داده می شود.
ج. کشتی گیری که سه اخظار دریافت نماید بازنده محسوب می شود.
9. در صورت پاره شدن شلوار کشتی پهلوانی، کشتی گیر مربوطه حداکثر سه دقیقه جهت تعویض شلوار فرصت دارند.
10. در صورتی مجری فن ریسک کند و در خاک فرود بیاید یک نمره به کشتی گیری که به حریف مسلط شده است تعلق می گیرد.
11. مجری یا مدافع اگر روی هوا چرخش داشته باشد ولی فرود فن با سینه باشد ضربه فنی محسوب نخواهد شد یعنی برای ضربه فنی باید حتما یکی از حالات ذیل مشاهده شود :
الف) آرنج به آرنج شدن ب)به پل رفتن مدافع یا مهاجم ج) تماس پشت کشتی گیر با تشک د) تماس کتف یا آرنج با تشک در شرایطی که زاویه پشت یا شانه بر روی تشک کمتر از 90 درجه باشد.
• تبصره : هر یک از حالات مذکور اگر در خارج از تشک (منطقه حفاظت تشک) اتفاق بیافتد فقط دو امتیاز به حریف تعلق می گیرد و ادامه کشتی در وسط تشک به حالت سرپا خواهد بود.
12. در اخطارها، پس از تذکر اول که با قطع کشتی انجام میشود، پیش قبض و پیش کاسه کشتی گیر مدافع در اختیار کشتی گیر مهاجم قرار خواهد گرفت.
13. برای فرار مدافع از حالت خاک به بیرون از تشک برای مرتبه اول تذکر، و برای مرتبه دوم پس از اخطار به مدافع و ارائه امتیاز به کشتی گیر مهاجم، کشتی در سرپا ادامه خواهد یافت.
14. عدم تمکین از رای داوران ، حاضر نشدن بر روی تشک  و انصراف عمدی از ادامه کشتی،  باعث حذف کشتی گیران از جدول مسابقات خواهد شد.
15. هر گونه عمل غیرجوانمردانه که مورد تایید داوران قرار گیرد با موافقت سرپرست فنی مسابقات باعث حذف کشتی گیر خواهد شد .
ز- سایر موارد :
1. کلیه هزینه های اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده از ساعت 14:00 روز 11/04/94 لغایت صبح روز 12/04/94 بعهده هیات کشتی استان یزد خواهد بود.
2. حضور کلیه مربیان در کلینیک مربیگری الزامی است و از فعالیت مربیانی که در این کلینیک حضور نداشته باشند در کنار تشک به عنوان کوچینک جلوگیری بعمل خواهد آمد.
3. کلیه استانها موظفند نسبت به اعلام اسامی نفرات شرکت کننده حداکثر تا تاریخ 03/04/94 به فدراسیون کشتی و هیات کشتی استان یزد اقدام نمایند.
4. کلیه استانها به منظور دریافت آیدی کارت می باید نسبت به تهیه یک جدول از اطلاعات اعضای تیم های خود (به شرح ذیل) در یک فایلWord  و ارسال آن حداکثر تا تاریخ 03/04/1394 به پست الکترونیکی فدراسیون(به آدرسkoshti.iran@gmail.com) اقدام نمایند.

وزن

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

محل صدور

کد ملی

نام پدر

شماره تلفن

عکس 4 *3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده موظفند مدارک کشتی گیران شرکت کننده را از ساعت 14:00 لغایت 17:00 روز 11/04/94 جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند.
6. مسابقات بر روی تشک کشتی برگزار می شود.
7. کشتی گیران می باید بر روی دوبنده کشتی، شلوار مخصوص کشتی پهلوانی را بپوشند. تهیه این شلوار برعهده تیم های شرکت کننده بوده و فدراسیون کشتی و یا میزبان در این خصوص وظیفه ای ندارند.
8. نحوه قرعه کشی و جدول مسابقات کشتی پهلوانی مطابق ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی می باشد. با این تفاوت که دو نفر بازنده در مرحله نیمه نهایی، رقابت های سوم و چهارمی را برگزار می کنند. همچنین نفرات سوم هر دسته برای کسب مقام پنجم و ششم رقابت خواهند کرد.
9. هیات های کشتی استان های سراسر کشور می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با آقای عیسی مومنی مسئول کمیته کشتی های سنتی و ساحلی فدراسیون به شماره تماس 09126112986 تماس حاصل فرمایند.

/ 0 نظر / 27 بازدید