فدراسیون کشتی: اعلام زمان برگزاری مسابقات کشتی سال 94

است:

دریافت

 

شرح

محل برگزاری

تاریخ

قهرمانی کشور پیش کسوتان

استان داوطلب

5/05لغایت 8/05/94

مسابقات قهرمان کشوری ساحلی نوجوانان –جوانان –بزرگسالان

استان داوطلب

29/05 لغایت 30/05/94

لیگ باشگاهی مرحله دوم آزاد

استان داوطلب

08/07لغایت 10/07/94

لیگ باشگاهی مرحله دوم فرنگی

استان داوطلب

08/07لغایت 10/07/94

قهرمان کشوری جوانان  کشتی آزاد

استان داوطلب

13/07 لغایت 15/07/94

قهرمان کشوری کشتی با کمربند (آلیش) آقایان

استان داوطلب

13/07 لغایت 15/07/94

قهرمان کشوری جوانان  کشتی فرنگی

استان داوطلب

15/07 لغایت 17/07/94

مسابقات عمومی (OPEN) کشتی ساحلی

استان داوطلب

23/7لغایت 24/7/94

تورنمنت بین المللی جام شاهد

استان داوطلب

06/08لغایت 08/08/94

مسابقات قهرمان کشور(سهمیه ای) آزاد بزرگسالان

استان داوطلب

13/08/لغایت 15/08/94

مسابقات قهرمانی بزرگسالان  کشورکشتی با کمربند (آلیش) آقایان

استان داوطلب

13/08/لغایت 15/08/94

مسابقات قهرمان کشور( سهمیه ای) فرنگی بزرگسالان

استان داوطلب

20/08لغایت 22/08/94

تورنمنت بین المللی "روز جهانی کودک " وتورنمت "دوستی ایران و آفریقا"

استان داوطلب

27/08لغایت 29/08/94

لیگ جهانی کشتی آزاد

استان داوطلب

4/09/لغایت 06/09/94

لیگ جهانی کشتی فرنگی

استان داوطلب

11/09لغایت 13/09/94

مسابقات قهرمان کشوری نوجوانان کشتی  آزاد

استان داوطلب

23/9 لغایت 25/09/94

مسابقات قهرمان کشوری کشتی با کمربند (آلیش ) آقایان

استان داوطلب

23/9 لغایت 25/09/94

مسابقات قهرمان کشوری نوجوانان کشتی  فرنگی

استان داوطلب

25/9 لغایت 27/09/94

مسابقات قهرمان کشور آلیش (بانوان )-بزرگسالان و جوانان

استان داوطلب

30/09لغایت 1/10/94

مسابقات قهرمانی کشور کشتی   پهلوانی

استان داوطلب

2/10لغایت 4/10/94

مسابقات قهرمانی کشور کشتی   قزاق کوراش

استان داوطلب

2/10لغایت 4/10/94

مسابقات عمومی (OPEN) کشتی آزاد نوجوانان

استان داوطلب

04/10 لغایت 10/10/94

مسابقات عمومی (OPEN) کشتی  فرنگی نوجوانان

استان داوطلب

04/10 لغایت 10/10/94

مسابقات عمومی (OPEN) کشتی آزاد جوانان

استان داوطلب

04/10 لغایت 10/10/94

مسابقات عمومی (OPEN) کشتی فرنگی جوانان

استان داوطلب

04/10 لغایت 10/10/94

مسابقات عمومی (OPEN) کشتی با کمربند آلیش (آقایان )

استان داوطلب

04/10 لغایت 10/10/94

تورنمنت بین المللی جام جهان پهلوان تختی(مرحله اول انتخابی تیم ملی بزرگسالان)

استان داوطلب

23/10لغایت 25/10/94

قهرمانی عمومی کشور (OPEN) آلیش (بانوان )-بزرگسالان و جوانان

استان داوطلب

1/11لغایت 2/11/94

 

شرح

محل برگزاری

تاریخ

انتخابی تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان

استان داوطلب

اسفند 1394

انتخابی تیم ملی کشتی ساحلی جوانان

استان داوطلب

اسفند 1394

انتخابی تیم ملی کشتی ساحلی بزرگسالان

استان داوطلب

اسفند 1394

انتخابی مرحله نهایی تیم ملی بزرگسالان آزاد

استان داوطلب

دهه سوم فروردین ماه 1395

انتخابی مرحله نهایی تیم ملی بزرگسالان فرنگی

استان داوطلب

دهه سوم فروردین ماه 1395

رقابت های انتخابی تیم ملی جوانان کشتی کمربند(آلیش) مردان جوانان

استان داوطلب

اردیبهشت ماه  1395

رقابت های انتخابی تیم ملی  جوانان کشتی کمربند (آلیش)بانوان جوانان

استان داوطلب

اردیبهشت ماه 1395

رقابت های انتخابی تیم ملی  بزرگسالان کشتی کمربند (آلیش)مردان

استان داوطلب

اردیبهشت ماه 1395

رقابت های انتخابی تیم ملی بزرگسالان  کشتی کمربند(آلیش)بانوان

استان داوطلب

اردیبهشت ماه 1395

 

/ 0 نظر / 91 بازدید