نام محصول»فیلم سینمایی جهان پهلوان تختی
ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز ٢۸ دی ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
فیلم جهان پهلوان تختی
فیلم سینمایی جهان پهلوان تختی
فیلم جهان پهلوان تختی

آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول:نابغه های کشتی جهان
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ٢۳ آذر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول:گلچین کشتی های رسول خادم
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز ٢۳ آذر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول:گلچین کشتی های جان اسمیت
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز ٢۳ آذر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول:آموزش کشتی شاهمرادف
ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ٢۳ آذر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول:آموزش زیرگیری در کشتی آزاد
ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز ٢٠ آذر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش زیرگیری در کشتی آزاد


قیـمـتــــ :320 تومـــان

((برای خرید کلیک کنید))

برای دیدن توضیحات محصول بر روی قسمت خرید پستی کلیک کنید.


آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
گلچین کشتی های گاتسالف
ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز ٢٦ آذر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین کشتی های گاتسالف


قیـمـتــــ :4,000 تومـــان

 ((برای خرید کلیک کنید))

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول:گلچین کشتی های رضا کایالپ
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱٠ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول:مسابقات جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران که تیم ایران قهرمان جهان شد
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱٠ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول:گلچین کشتی های رومن ولاسوف دارنده مدال طلای المپیک 2012 لندن
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱٠ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول:مسابقات جهانی کشتی آزاد بوداپست مجارستان2013
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول:گلچین کشتی های طالب نعمت پور دارنده مدال طلا مسابقات2010 گوانجو
ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز ٢٧ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین کشتی های طالب نعمت پور کشتی گیر 84 کیلوی تیم ملی فرنگی


قیـمـتــــ :4,000 تومـــان

((برای خرید کلیک کنید))


آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول:مجموعه ای از زیباترین کشتی های ستاره های کشتی فرنگی خوزستان
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز ٢٧ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول:مسابقات جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۳ تهران
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱٦ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول:گلچین مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی اروپا ۲۰۱۳
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱٦ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول: تکنیک های ناب مسابقات کشتی
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱٦ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول: آموزش تکنیک های کشتی فرنگی توسط مدرس مجارستانی
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱٦ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول: آموزش کشتی توسط مربیان برتر ایران
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱٦ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی توسط مربیان برتر ایران
قیمـتـــ : 4,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول: گلچین کشتی های علیرضا دبیر قهرمان جهان و المپیک
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین کشتی های علیرضا دبیر  قهرمان جهان و المپیک
قیمـتـــ : 3,500 تومـان

 برای خرید کلیک کنید))

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول:گلچین کشتی های علیرضا حیدری قهرمان جهان و المپیک
ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین کشتی های علیرضاحیدری
قیمـتـــ : 3,200 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول بر روی قسمت خرید پستی کلیک کنید


 
نام محصول:فیزیولوژی و تغذیه در ورزش کشتی
ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
فیزیولوژی و تغذیه در ورزش کشتی
قیمـتـــ : 3,500 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول:آموزش جامع بدنسازی در ورزش کشتی
ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)

آموزش جامع بدنسازی در ورزش کشتی

در این مجموعه سید جواد رفوگر رییس اسبق فدراسیون کشتی و ریاست کنونی انستیتو بین المللی کشتی ایران به آموزش بدنسازی در کشتی می پردازد. کار اصلی انستیتو بین المللی  کشتی علمی کردن ورزش کشتی و ارائه راهکارها ی علمی برای تقویت ورزش ملی ایران است کشتی گیران و مربیان عزیز همیشه از  یک برنامه بدنسازی مخصوص کشتی  محروم بوده   اما این مجموعه با رویکرد علمی به آموزش مباحث بدنسازی و آمادگی جسمانی در کشتی می پردازد شما در این مجموعه با اصول علمی بدنسازی در ورزش کشتی آشنا خواهید شد
1سی دی                          توضیحات محصول در ادامه مطلب.

((برای خرید کلیک کنید))


 
نام محصول: آموزش کشتی فرنگی عبدالله چمن گلی
ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)

آموزش کشتی فرنگی عبدالله چمن گلی

در این مجموعه عبد الله چمن گلی  قهرمان سابق آسیا و یکی از مربیان کنونی  تیم ملی ایران به آموش فنون کشتی فرنگی می پردازد این مجموعه مناسب مربیان  و کشتی گیران عزیز می باشد. قیمت این مجموعه فقط ۲۹۰۰ تومان
1 سی دی          توضیحات محصول در ادامه مطلب.

((برای خرید کلیک کنید))


 
نام محصول:آموزش کشتی فرنگی توسط حسام الدین جعفری
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)

آموزش کشتی فرنگی توسط حسام الدین جعفری مربی تیم ملی

در این مجموعه حسام الدین جعفری که یکی از مربیان مطرح ملی کشتی فرنگی می باشد به آموزش فنون و تکنیک های کشتی فرنگی برای مربیان می پردازد. این مجموعه یک کلاس کشتی ارزشمند برای مربیان جوان و کشتی گیران فرنگی کار کشور مان می باشد   این مجموعه به  کشتی گیران فرنگی  کمک خواهد کرد تا تکنیک ها و زیرگیری های کشتی فرنگی را به راحتی فرا بگیرند و از آن برای بالا بردن تونایی های خود استفاده کنند   شما می توانید این مجموعه بی نظیر را که هم کنون تهیه نمایید قیمت این مجموعه با ارزش فقط ...

1سی دی                            توضیحات محصول در ادامه مطلب.

((برای خرید کلیک کنید))


 
نام محصول:تمرینات تیم ملی کشتی ایران
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)

تمرینات تیم ملی کشتی ایران

فیلمی از تمرینات تیم ملی کشتی آزاد  در چند سال گذشته،شامل حرکات بدنسازی، تمرینات و نرمش های مخصوص روی تشک و مرور فن اعضای تیم ملی شما می توانید .با تماشای این مجموعه شما با نحوه ی تمرینات تیم کلی کشتی ایران آشنا خواهید شد و می توانید با تکرار این حرکات در سالن های کشتی شهرتان روز به روز میزان آمادگی خود را بالاتر برده و به اهداف خود در کشتی نزدیک تر شوید. این مجموعه مناسب همه کشتی گیران آزاد در همه ی رده های سنی  و مربیان ...
3500تومان
1 دی وی دی               توضیحات محصول در ادامه مطلب.

((برای خرید کلیک کنید))


 
نام محصول:مسابقات وزن74- ۸۴ -96کیلو گرم کشتی فرنگی جهانی مسکو
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)

مسابقات وزن ۸۴ -74-96کیلو گرم کشتی فرنگی جهانی مسکو ۲۰۱۰

فیلمی از مسابقات وزن ۸۴ کیلو گرم کشتی فرنگی ۲۰۱۰ مسکو مناسب برای کشتی گیران جوان وزن های ۷۴ و ۸۴ و ۹۶ کیلو گرم کشتی فرنگی یک مجموعه با ارزش از هنرنمایی های کشتی گیران مطرح جهان در این وزن رده بندی نهایی این وزن ۸۴ کیلوگرم: ۱- هریستو مارینوف(بلغارستان) ۲- پابلو هرناندز شوری(کوبا) ۳- الکسی میشین(روسیه) و نناد زوگاج (کرواسی) ۵- دامیان یانیکوفسکی(لهستان) و نظمی آولوجا(ترکیه) ۷- الخازور اوزدیف (قزاقستان) ۸- ولادمیر گیگیشیدزه (گرجستان) ۹- واسیلی راچیبا (اوکراین) ۱۰- آدوماتیاس لایموتی (لیتوانی )
1 دی وی دی                   توضیحات محصول در ادامه مطلب.

((برای خرید کلیک کنید))


 
نام محصول: مسابقات وزن ۵۵ و ۶۶ کیلو جهانی مسکو 2010
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)

مسابقات وزن ۵۵ و ۶۶ کیلو جهانی مسکو ۲۰۱۰

فیلمی از مسابقات اوزان وزن ۵۵ و ۶۶ کیلو کشتی فرنگی جهانی ۲۰۱۰ مسکو   مناسب برای کشتی گیران فرنگی کار سبک وزن صحنه هایی زیبا از مسابقات کشتی فرنگی و هنرنمایی های حمید سوریان در ۵۵ کیلو گرم  و قهرمانان دنیا در این وزن و وزن ۶۶ کیلو گرم   رده بندی نهایی ۵۵  کیلوگرم:۱- حمید سوریان (ایران) ۲- گیوم جین چویی (کره‌ جنوبی) ۳- نظیر مانکیف (روسیه) و رومن آمویان (ارمنستان) ۵- پتر مودوس (مجارستان) و پتکوف ونکوف (بلغارستان) ۷- جانی هاپی ماکی (فنلاند) ۸- آندری ارسیتیک (لهستان) ۹- الچین علی‌یف (آذربایجان) ۱۰- ادی بالارت (کوبا(   رده ...

((برای خرید کلیک کنید))


 
نام محصول: مسابقات کشتی فرنگی المپیک ۲۰۰۴ آتن
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)

مسابقات کشتی فرنگی المپیک ۲۰۰۴ آتن

فیلمی زیبا از مسابقات کشتی فرنگی  المپیک ۲۰۰۴ آتن مناسب برای تمامی کشتی گیران فرنگی کار، در این مجموعه صحنه هایی زیبا از این مسابقات را شاهد هستیم ، فنون زیبا ی کشتی فرنگی به همراه لحظاتی جذاب از برد ها و باخت های مسابقات این مجموعه کلاس آموزشی بسیار مفیدی برای کشتی گیران جوان ماست
1سی دی                  
                             توضیحات محصول در ادامه مطلب.

((برای خرید کلیک کنید)) 


 
نام محصول:مسابقات کشتی فرنگی المپیک ۲۰۰۸ پکن
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)

مسابقات کشتی فرنگی المپیک ۲۰۰۸ پکن

این مجموعه با ارزش شامل صحنه های زیبای مسابقات کشتی فرنگی ۲۰۰۸ المپیک پکن می باشد مسابقات کشتی المپیک همواره از نظر فنی دارای کلاس بالاتری نسبت به مسابقات کشتی جهانی می باشد و اکثر قهرمانان  مطرح در این مسابقات حضور می یابند، بنابراین تماشای این مسابقات کمک قابل توجهی در جهت ارتقای سطح کشتی قهرمانان  می کند.        این مجموعه با ارزش با کیفیت بسیار عالی تقدیم به تمامی کشتی گیرانی که سودای قهرمانی دنیا را در سر می پرورانند. تقدیم به کشتی گیران سرفراز کشور عزیزمان این مجموعه با ارزش فقط به قیمت ۳۵۰۰ تومان   ...
1 دی وی دی                      توضیحات محصول در ادامه مطلب.

((برای خرید کلیک کنید))


 
نام محصول: تمرینات تیم ملی کشتی آزاد توسط اکبر فلاح
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)

آموزش تمرینات در تیم ملی کشتی آزاد توسط اکبر فلاح

اکبر فلاح از کشتی گیران اسبق تیم ملی کشتی آزاد ایران است،که مدال طلای جهانی ۱۹۹۳ را از آن خود کرده است.وی هم اکنون یکی از مربیان مطرح ملی در ایران می باشد شما در این مجموعه می توانید با نحوه ی  تمرینات تیم جوانان  کشتی ایران آشنا شده و از این تمرینات برای موفقیت خود الگو برداری نمایید. مرور فن آموزش مهارت های کشتی بدنسازی کشتی و…. این محصول با ارزش را هم اکنون از ایده اسپرت تهیه نمایید   مناسب برای مربیان و کشتی گیران جوان تماشای این مجموعه با ارزش کمک زیادی  به ارتقای توانایی های فنی ...
1سی دی                         توضیحات محصول در ادامه مطلب.

((برای خرید کلیک کنید))


 
نام محصول:مسابقات جهانی کشتی فرنگی تیم ملی ایران در ۲۰۱۱ استانبول
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)

مسابقات جهانی کشتی فرنگی ایران در 2011 استانبول

این محصول با ارزش شامل  کشتی های کشتی گیران تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی ۲۰۱۱ استانبول می باشد، تیمی که با هدایت محمد بنا و علی رغم ناداوری های بسیار به مقام سوم جهان دست یافت، کسب مدال های  طلای امید نوروزی و سعید عبدولی و مدال برنز باباجان زاده  کافی بود تا تیمی که در حقیقت با ۵ نفر وارد مسابقات شد عنوان سومی جهان را به دست بیاورد. این محصول با ارزش از پایگاه تخصصی ایده اسپرت با کیفیت بسیار عالی تقدیم طرفداران ورزش محبوب کشتی فرنگی میشود.     فیلمی با کیفیت از نبرد ...
1 دی وی دی                    توضیحات محصول در ادامه مطلب.

((برای خرید کلیک کنید))


 
نام محصول: آموزش کشتی آزاد توسط غلامرضا محمدی
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)

آموزش کشتی آزاد توسط مربی غلامرضا محمدی

غلامرضا محمدی یکی از بهترین کشتی گیران سبک وزن تاریخ ایران است که دو نقره و دو برنز قهرمانی جهان را در کارنامه خود دارد  وی در المپیک آتن در سال ۱۹۹۶ نیز به مقام پنجم المپیک دست یافت. محمدی در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۰۵، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ ,۲۰۱۱ و بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ مربی‌گری تیم ملی  کشتی ایران را برعهده داشت  که در دوران مربیگری در تیم ملی عملکرد نسبتا قابل قبولی داشت به وی‍ژه در مسابقات جهانی ۲۰۰۹ دانمارک که ایران به مقام سوم این رقابت ها دست یافت و در سال ۲۰۱۱ که با درخشش شاگردان محمدی ایران ...
1 سی دی                      توضیحات محصول در ادامه مطلب.

((برای خرید کلیک کنید))


 
نام محصول: آموزش ژیمناستیک و حرکات نرمشی در کشتی
ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)

آموزش ژیمناستیک و حرکات نرمشی در  ورزش کشتی

 ژیمناستیک به عنوان یک ورزش پایه در تمامی رشته ها ی ورزشی به ویژه در کشتی اهمیت دارد ، توجه به انعطاف بدنی در کشتی یکی از فاکتورهای موفقیت در این رشته به حساب می آید. در این مجموعه استاد خرسندل که از مربیان تیم ملی نوجوانان  کشتی ایران می باشد به آموزش حرکات مختلف کششی و انعطافی در ورزش کشتی می پردازد همه ی  کشتی گیران بی شک باید با اجرای صحیح این حرکات  آشنایی داشته باشند و این حرکات زیبا  را در در باشگاه  و سالن های کشتی اجرا کنند. کشتی گیران پس از دیدن این مجموعه میتوانند ...
1 سی دی                          توضیحات محصول در ادامه مطلب.

((برای خرید کلیک کنید))


 
نام محصول: گلچین کشتی های حمید سوریان اعجوبه تاریخ کشتی فرنگی ایران
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)

گلچین کشتی های حمید سوریان   برترین فرنگی کار تاریخ ایران

حمید سوریان  کشتی گیر ۵۵ کیلو گرم تیم ملی و دارنده ی ۵ مدال طلای جهان و پرافتخار ترین کشتی گیر فرنگی کار تاریخ ایران است.   حمید سوریان کشتی گیری جنگنده و تکنیکی  است و قطعا تماشای کشتی های او کلاس آموزشی خوبی برای کشتی گیران فرنگی کار نوجوان و جوان خواهد بود. تالار افتخارات حمید سوریان شامل: مسابقات جهانی طلا     بودابست ۲۰۰۵     ۵۵ ک‌گ طلا     گوانگ ژو ۲۰۰۶     ۵۵ ک‌گ طلا     باکو ۲۰۰۷           ۵۵ ک‌گ طلا     هرنینگ ۲۰۰۹     ۵۵ ک‌گ طلا     مسکو ۲۰۱۰       ۵۵ ...
1دی وی دی              
برای دیدن توضیحات کامل محصول بر روی قسمت خرید پستی کلیک کنید.

((برای خرید کلیک کنید))


 
نام محصول:گلچین کشتی های حاجی مراد گاتسالف
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)

گلچین کشتی های حاجی مراد گاتسالف

حاجی مراد گاتسالف از کشتی گیران نامدار دنیا محسوب میشود این کشتی گیر مسلمان روس  با زبان روزه در سال ۲۰۰۷ در مسابقات قهرمانی جهان در باکو به مقام قهرمانی جهان دست یافت و مدال طلای وزن ۹۶ کیلو را به دست آورد این کشتی گیر داری ۵ نشان طلای قهرمانی جهان و یک مدال طلای المپک می باشد. او در مسابقات قهرمانی سال ۲۰۱۱ جهان در استانبول در میان تعجب همگان حذف شد و رضا یزدانی قهرمان سرشناس کشتی  ایران به مقام قهرمانی جهان در این وزن دست یافت  اما گاتسالوف  در المپیک ۲۰۱۲ لندن بدون شک یکی از ...
1 سی دی                         توضیحات محصول در ادامه مطلب.           

((برای خرید کلیک کنید)) 


 
نام محصول:گلچین کشتی های علیرضا دبیر قرمان جهان و المپیک
ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
 گلچین کشتی های علیرضا دبیر قهرمان جهان و المپیک
علی رضا دبیر اعجوبه کشتی ایران است این قهرمان جهان و المپیک در سن ۲۵ سالگی  با مصدومیت مواجه شد و ناخواسته از دنیای قهرمانی در کشتی خداحافظی کرد و چه بسا اگر با آن مصدومیت مواجه نمیشد میتوانست تمام معادلات کشتی دنیا را برهم بزند و به مرز سایتیف،مدوید،یوردانف و دیگر غول های کشتی دنیا برسد، هرچند که دو نشان طلای جهان و المپیک و ۳ نشان نقره جهان کافیست تا نام او در تالار پرافتخارترین کشتی گیران دنیا ثبت شود مقام‌هاوعناوین علی رضا دبیر: قهرمان جوانان جهان مجارستان (۱۹۹۴) قهرمان جوانان جهان فنلاوند (۱۹۹۸) قهرمان اول مسابقات جهانی ...
1 دی وی دی                 توضیحات محصول در ادامه مطلب.

((برای خرید کلیک کنید))


 
نام محصول: گلچین کشتی های کمیل قاسمی
ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین کشتی های کمیل قاسمی دارنده مدال برنز المپیک لندن
قیمـتـــ : 4,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  


آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول: آموزش کشتی فرنگی توسط حسام الدین جعفری
ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۳۱ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول: گلچین کشتی های سایتیف
ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۳۱ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین کشتی های سایتیف از اجوبه های کشتی آزاد دنیا
قیمـتـــ : 4,000 تومـان

   ((برای خرید کلیک کنید))


آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول: گلچین کشتی های رومرو
ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۳۱ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین کشتی های رومرو دارنده چند مدال جهان و المپیک و ستاره وزن 84 کیلو
قیمـتـــ : 3,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  


آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول:آموزش کشتی توسط محمد طلایی از قهرمانان و مربیان به نام ایران
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۳٠ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی آزاد توسط محمد طلایی از قهرمانان و مربیان به نام ایران
قیمـتـــ : 3,000 تومـان

   ((برای خرید کلیک کنید))


آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول:مسابقات جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۲ باکو
ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱٥ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
نام محصول: آنالیز کشتی و زیرگیری های علی رضا دبیر قهرمان جهان و المپیک
ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱٥ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آنالیز کشتی و زیرگیری های علی رضا دبیر قهرمان جهان و المپیک
قیمـتـــ : 3,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول: گلچین برترین کشتی های سعید عبدولی
ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین برترین کشتی های سعید عبدولی دارنده مدال طلای جهان و آسیا
قیمـتـــ : 4,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول: آموزش کشتی فرنگی توسط مربی عبدالله چمن گلی
ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی فرنگی توسط مربی تیم ملی عبدالله چمن گلی
قیمـتـــ : 3,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول: آموزش تمرین با کش بدنسازی در کشتی
ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٥ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش تمرین با کش بدنسازی در کشتی
قیمـتـــ : 3,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول:مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی 2012 روسیه
ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱٢ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی ۲۰۱۲ روسیه
قیمـتـــ : 4,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول:آموزش کشتی و بدنسازی کشتی با دوبله فارسی
ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز ٧ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی و بدنسازی کشتی با دوبله فارسی
قیمـتـــ : 4,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول:گلچین کشتی های ویکتور لبدف از کشتیگران مطرح و پر مدال روسیه
ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز ٧ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین کشتی های ویکتور لبدف از بهترین کشتی گیران روسیه
قیمـتـــ : 3,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول: آموزش کشتی((چگونه کشتی را آموزش دهیم؟))
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ٤ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
آموزش کشتی((چگونه کشتی را آموزش دهیم؟))
قیمـتـــ : 4,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دین توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول:مسابقات کشتی ازاد جام یارگین2012
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ٤ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
مسابقات کشتی ازاد جام یارگین2012
قیمـتـــ : 3,500 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول:گلچین کشتی های رضا یزدانی کشتی گیر مطرح 96 کیلوی تیم ملی آزاد
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز ٤ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین کشتی های رضا یزدانی پلنگ جویبار
قیمـتـــ : 4,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول:گلچین کشتی های مهدی تقوی کشتیگیر 66 کیلو تیم ملی آزاد
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ٤ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین کشتی های مهدی تقوی کشتی گیر تیم ملی کشتی آزاد
قیمـتـــ : 4,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول:گلچین کشتی های علی رضا سلیمانی
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز ٤ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین کشتی های علی رضا سلیمانی
قیمـتـــ : 4,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول: گلچین کشتی های فرنگی کار امید نوروزی دارنده مدال طلای المپیک 2012
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین کشتی های امید نوروزی دارنده مدال طلای المپیک 2012 لندن
قیمـتـــ : 4,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول: مسابقات انتخابی کشتی آزاد تیم ملی روسیه 2012
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
مسابقات انتخابی کشتی آزاد تیم ملی روسیه 2012
قیمـتـــ : 3,500 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول: گلچین کشتی های لوپز سومین کشتی گیر فرنگی کار برتر دنیا
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین کشتی های لوپز
قیمـتـــ : 4,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول بر روی قسمت خرید پستی کلیک کنید.


 
نام محصول: مسابقات کشتی آزاد گزینشی المپیک لندن2012
ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
مسابقات کشتی آزاد گزینشی المپیک لندن2012
قیمـتـــ : 3,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول: گلچین کشتی های احسان لشکری دارنده مدال برنز المپیک 2012 لندن
ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین کشتی های احسان لشکری
قیمـتـــ : 4,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول: گلچین کشتی های عباس حاج کناری دارنده مدال طلا و نقره جهان
ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین کشتی های عباس حاج کناری
قیمـتـــ : 4,000 تومـان

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

((برای خرید کلیک کنید))


 
نام محصول: مسابقات جهانی کشتی فرنگی ۲۰۰۱یونان بهمراه کشتی های حسن رنگرز
ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
مسابقات جهانی کشتی فرنگی ۲۰۰۱یونان
قیمـتـــ : 4,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول:مسابقات کشتی فرنگی المپیک ۲۰۱۲ لندن
ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز ۳٠ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
مسابقات کشتی فرنگی المپیک ۲۰۱۲ لندن
قیمـتـــ : 7,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول: مسابقات کشتی آزاد المپیک ۲۰۱۲ لندن
ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز ۳٠ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
مسابقات کشتی آزاد المپیک ۲۰۱۲ لندن
قیمـتـــ : 7,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول:گلچین کشتی های آرسن فادزایف قهرمان چند دوره المپیک و جهان
ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۳٠ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین کشتی های آرسن فادزایف جزء نابغه های کشتی آزاد دنیا
قیمـتـــ : 3,500 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

 برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول:گلچین کشتی های صادق گودرزی نایب قهرمان المپیک 2012 لندن در وزن74کیلو
ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز ٢٩ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
گلچین کشتی های صادق گودرزی نایب قهرمان المپیک 2012 لندن در وزن 74 کیلو
قیمـتـــ : 4,000 تومـان

((برای خرید کلیک کنید))  

 برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
نام محصول:فیلم گلچین مسابقات کشتی المپیک ۲۰۰۸ چین به همراه کشتی های فردین معصومی
ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان فیلم گلچین بهترین مسابقات کشتی المپیک ۲۰۰۸ چین و کشتی های فردین معصومی
نام اصلی Olympic's Games Freestyle Wrestling Beijing 2008
کد کالا 2484
فرمت Video DVD
تعداد 2 DVD
سال تولید 2008
مدت زمان 320 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی - ترکی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 100,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

185


 
نام محصول:آموزش کشتی آزاد – با مربیگری نجفی جویباری از مربیان به نام کشور
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش کشتی آزاد – با مربیگری نجفی جویباری
نام اصلی آموزش کشتی آزاد - مربی نجفی جویباری
کد کالا 2476
فرمت Video DVD
تعداد 2 DVD
سال تولید -
مدت زمان 380 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 80,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

height=


 
نام محصول: فیلم مسابقات کشتی قهرمانی جهان –در هرنینیگ سال ۲۰۰۹
ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان فیلم مسابقات کشتی قهرمانی جهان – در هرنینیگ سال ۲۰۰۹
نام اصلی Highlights World Championships 2009 Herning Freestyle Wrestling Men
کد کالا 2473
فرمت Video DVD
تعداد 1 DVD
سال تولید 2009
مدت زمان 115 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم انگلیسی
کمپانی سازنده www.fila.com
قیمت کالا 50,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

/td


 
نام محصول: کلاس آموزش کشتی فرنگی–با مربیگری ناصر نوربخش از مربیان تیم ملی
ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش کشتی فرنگی – با مربیگری ناصر نوربخش از مربیان تیم ملی
نام اصلی کلاس آموزش کشتی فرنگی - استاد ناصر نوربخش
کد کالا 2470
فرمت Video DVD
تعداد 2 DVD
سال تولید -
مدت زمان 460 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 100,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: کلاس روانشناسی برای کشتی گیران
ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان کلاس روانشناسی کشتی گیران
نام اصلی کلاس روانشناسی کشتی
کد کالا 2457
فرمت Video DVD
تعداد 1 DVD
سال تولید -
مدت زمان 61 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: آموزش کشتی فرنگی – با مربیگری حسام الدین جعفری
ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان کلاس آموزش کشتی فرنگی – با مربیگری حسام الدین جعفری
نام اصلی کلاس آموزش کشتی فرنگی - مربی حسام الدین جعفری
کد کالا 2455
فرمت Video DVD
تعداد 1 DVD
سال تولید -
مدت زمان 80 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: آموزش کشتی آزاد توسط استاد منصور برزگر قهرمان المپیک و سرمربی تیم ملی
ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان کلاس آموزش کشتی آزاد – توسط استاد منصور برزگر قهرمان المپیک کشتی آزاد کشور
نام اصلی کلاس آموزش کشتی آزاد - استاد منصور برزگر
کد کالا 2454
فرمت Video DVD
تعداد 1 DVD
سال تولید -
مدت زمان 175 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 50,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: بیومکانیک ورزش – دکتر مجید بازرگان – دکتر احمدرضا عرشی
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان بیومکانیک ورزش – دکتر مجید بازرگان – دکتر احمدرضا عرشی
نام اصلی بیومکانیک ورزش - دکتر مجید بازرگان - دکتر احمدرضا عرشی
کد کالا 2453
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید -
مدت زمان 72 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

/


 
نام محصول: آموزش زیرگیری صحیح کشتی آزاد در مسابقات و تمرینات
ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش صحیح زیرگیری کشتی آزاد در مسابقات و تمرینات
نام اصلی آموزش زیرگیری کشتی آزاد در مسابقات
کد کالا 2452
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید -
مدت زمان 54 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول:آموزش کشتی آزاد و نرمشها – با مربیگری محمد طلائی و خرسندل
ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش کشتی و نرمشها – با مربیگری محمد طلائی و خرسندل
نام اصلی آموزش کشتی و نرمشها - مربی محمد طلائی و خرسندل
کد کالا 2451
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید -
مدت زمان 40 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: آموزش کشتی فرنگی – با مربیگری عسگری محمدیان از مربیان مطرح کشور
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش کشتی فرنگی – با مربیگری عسگری محمدیان
نام اصلی آموزش کشتی فرنگی - مربی عسگری محمدیان
کد کالا 2450
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید -
مدت زمان 53 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

height=/td


 
نام محصول: آموزش اصول صحیح بدنسازی در کشتی – با مربیگری یدالله اعتمادی و رفوگر
ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش بدنسازی کشتی – با مربیگری یدالله اعتمادی و رفوگر
نام اصلی آموزش بدنسازی کشتی - مربی یدالله اعتمادی و رفوگر
کد کالا 2449
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید -
مدت زمان 58 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: آموزش کشتی آزاد – با مربیگری علیرضا سلیمانی قهرمان سنگین وزن المپیک
ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش کشتی آزاد – مربی علیرضا سلیمانی
نام اصلی آموزش کشتی آزاد - با مربیگری علیرضا سلیمانی
کد کالا 2448
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید -
مدت زمان 60 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: فیلم تمرینات و بدنسازی تیم ملی کشتی نوجوانان – با مربیگری اکبر فلاح
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان یک روز با تمرینات و بدنسازی تیم ملی کشتی نوجوانان – مربی اکبر فلاح
نام اصلی یک روز با تمرینات و بدنسازی تیم ملی کشتی نوجوانان - مربی اکبر فلاح
کد کالا 2447
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید -
مدت زمان 43 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: نحوه استفاده از طناب کشی در تمرینات کشتی – با مربیگری امیر توکلیان
ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان نحوه استفاده از طناب کشی در تمرینات کشتی – با مربیگری امیر توکلیان
نام اصلی نحوه استفاده از طناب کشی در تمرینات کشتی - مربی امیر توکلیان
کد کالا 2446
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید -
مدت زمان 17 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: آموزش کشتی آزاد – با مربیگری اکبر نژاد
ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش کشتی آزاد – مربی اکبر نژاد
نام اصلی آموزش کشتی آزاد - مربی اکبر نژاد
کد کالا 2445
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید -
مدت زمان 39 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: آموزش کشتی آزاد – با مربیگری عباس جدیدی قهرمان المپیک کشور
ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش کشتی آزاد – مربی عباس جدیدی
نام اصلی آموزش کشتی آزاد - مربی عباس جدیدی
کد کالا 2444
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید -
مدت زمان 30 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

284


 
نام محصول: آموزش کشتی آزاد – با مربیگری غلام رضا محمدی از مربیان مطرح کشور
ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش کشتی آزاد – مربی غلام محمدی
نام اصلی آموزش کشتی آزاد - مربی غلام رضا محمدی
کد کالا 2443
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید -
مدت زمان 40 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: آموزش کشتی آزاد – توسط مربی هادی حبیبی از مربیان تیم ملی کشتی آزاد
ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش کشتی آزاد – مربی هادی حبیبی
نام اصلی آموزش کشتی آزاد - مربی هادی حبیبی
کد کالا 2442
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید -
مدت زمان 60 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: آموزش کشتی فرنگی –توسط مربی عبدالله چمن گلی از مربیان به نام کشور
ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
 
عنوان آموزش کشتی فرنگی – مربی عبدالله چمن گلی
نام اصلی آموزش کشتی فرنگی - مربی چمن گلی
کد کالا 2441
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید -
مدت زمان 38 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: فیلم تمرینات تیم ملی کشتی آزاد در اردو – با مربیگری محسن کاوه
ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان فیلم تمرینات در اردو تیم ملی کشتی آزاد – مربی محسن کاوه
نام اصلی تمرینات در اردو تیم ملی کشتی آزاد - مربی کاوه
کد کالا 2440
فرمت Video DVD
تعداد 1 DVD
سال تولید 1385
مدت زمان 100 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: آموزش کشتی فرنگی – مربی هاشم قنبری یکی از مربیان اسبق تیم ملی
ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز ٢۳ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش کشتی فرنگی – مربی هاشم قنبری
نام اصلی آموزش کشتی فرنگی - مربی هاشم قنبری
کد کالا 2439
فرمت Video DVD
تعداد 1 DVD
سال تولید -
مدت زمان 120 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: آموزش فیزیولوژی، ریکاوری و علم تغذیه در کشتی توسط مربیان تیم ملی کشور
ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز ٢۳ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش فیزیولوژی ، ریکاوری و علم تغذیه در کشتی
نام اصلی فیزیولوژی ، ریکاوری و علم تغذیه در کشتی
کد کالا 2438
فرمت Video DVD
تعداد 1 DVD
سال تولید -
مدت زمان 190 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم فارسی
کمپانی سازنده -
قیمت کالا 40,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: آموزش اصول سریع خاک کردن حریف در کشتی – مربی جان اسمیت
ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز ٢۳ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش اصول خاک کردن حریف در کشتی – مربی جان اسمیت
نام اصلی Take Down Series With John Smith
کد کالا 2364
فرمت Video DVD
تعداد 1 DVD
سال تولید 2003
مدت زمان 181 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم انگلیسی
کمپانی سازنده www.championshipproductions.com
قیمت کالا 50,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: آموزش کشتی برای قهرمان شدن در دنیا – مربی جان اسمیت قهرمان کشتی دنیا
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ٢۳ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان قهرمان کشتی شوید – مربی جان اسمیت یکی از اعجوبه های کشتی دنیا
نام اصلی Become A Champion Wrestler With John Smith
کد کالا 2363
فرمت Video DVD
تعداد 1 DVD
سال تولید 2006
مدت زمان 126 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم انگلیسی
کمپانی سازنده www.championshipproductions.com
قیمت کالا 50,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: آموزش بکارگیری کشتی آمریکایی در مبارزه –مربی تونی سه چین
ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ٢۳ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش بکارگیری کشتی آمریکایی در مبارزه – تونی سه چین
نام اصلی Tony Cecchine Catch Wrestling - The Lost Art Of Hooking
کد کالا 2186
فرمت Video DVD
تعداد 3 DVD
سال تولید 2000
مدت زمان 535 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم انگلیسی
کمپانی سازنده www.groundfighter.com
قیمت کالا 120,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: آموزش مربیگری به کشتی گیران جوان – توسط انجمن کشتی آمریکا
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز ٢۳ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش مربیگری به کشتی گیران جوان – توسط انجمن کشتی آمریکا
نام اصلی Coaching Youth Wrestling
کد کالا 2141
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید 2003
مدت زمان 42 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم انگلیسی
کمپانی سازنده www.humankinetics.com
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: آموزش کشتی حرفه ای(5) – آموزش انواع فنون بر روی تشک – مربی دان گیبل
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز ٢۳ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش کشتی حرفه ای – آموزش انواع فنون در خاک – مربی دان گیبل
نام اصلی Gable's Advanced Wrestling: On The Mat
کد کالا 2140
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید 2003
مدت زمان 65 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم انگلیسی
کمپانی سازنده www.humankinetics.com
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول : آموزش کشتی حرفه ای(4) – در فنون ایستاده و روی پاها – مربی دان گیبل
ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز ٢۳ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش کشتی حرفه ای – فنون ایستاده – روی پاها – مربی دان گیبل
نام اصلی Gable's Advanced Wrestling: On Your Feet
کد کالا 2139
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید 2003
مدت زمان 65 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم انگلیسی
کمپانی سازنده www.humankinetics.com
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول : آموزش فنون کشتی(3) – در موقعیت زیر – مربی دان گیبل
ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز ٢۳ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش فنون کشتی – موقعیت زیر – مربی دان گیبل
نام اصلی Dan Gable's Wrestling Essentials: Bottom Position
کد کالا 2138
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید 1999
مدت زمان 31 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم انگلیسی
کمپانی سازنده www.humankinetics.com
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول : آموزش فنون کشتی(2) –در موقعیت رو – مربی دان گیبل
ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز ٢۳ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش فنون کشتی – موقعیت رو – مربی دان گیبل
نام اصلی Dan Gable's Wrestling Essentials: Top Position
کد کالا 2137
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید 1999
مدت زمان 27 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم انگلیسی
کمپانی سازنده www.humankinetics.com
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

tr class=


 
نام محصول: آموزش فنون کشتی(1) – در موقعیت ایستاده – مربی دان گیبل
ساعت ۸:٢٩ ‎ق.ظ روز ٢۳ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش فنون کشتی – موقعیت ایستاده – مربی دان گیبل
نام اصلی Dan Gable's Wrestling Essentials: Standing Position DVD
کد کالا 2136
فرمت Video CD
تعداد 1 CD
سال تولید 1999
مدت زمان 37 دقیقه
کیفیت تصویر
زبان فیلم انگلیسی
کمپانی سازنده www.humankinetics.com
قیمت کالا 30,000 ریال
برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.

 
نام محصول: آموزش اصول و فنون کشتی
ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز ٢٢ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)
عنوان آموزش اصول و فنون کشتی
نام اصلی Fascination Wrestling
کد کالا 2134
فرمت نرم افزاری
تعداد 1 CD
سال تولید 2005
مدت زمان -
کیفیت تصویر
زبان فیلم انگلیسی , فرانسوی
کمپانی سازنده www.fila.com
قیمت کالا 50,000 ریال

برای دیدن توضیحات محصول به ادامه مطلب بروید.


 
وبلاگ کشتی فرنگی و آزاد
ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز ٢٠ اسفند ۱۳٩۸  کلمات کلیدی: اخبار کشتی ، زندگی نامه کشتی گیران ، تغذیه در کشتی(کاهش و افزایش وزن) ، محصولات کشتی(آموزش کشتی و مسابقات کشتی)

   ((کشتی گیران و علاقمندان به کشتی حتما بخوانند))

 

با سلام - کشتی گیران و علاقمندان به ورزش پر افتخار کشتی برای خرید محصولات کشتی می توانند بر روی قسمت محصولات کشتی کلیک کنند و محصولات دلخواهشان را خریداری کنند.

(محصولات اعم از آموزش کشتی فرنگی و آزاد زیر نظر قهرمانان و بهترین مربیان کشور و خارج از کشور-آموزش زیر گیری-بدنسازی-آموزش فنون کشتی-خاک کردن حریف-فیلم مسابقات کشتی- علم تغذیه و اصول نرمش کردن...)

((توجه ))         ((توجه))

 و برای خرید محصولات دیگر ورزشها کلیک کنید.

با تشکر فراوان، مدیریت وبلاگ

  آدرس ایمیل:    asgarjafari70@gmail.com


 
 
 
 
td class=0pxtopside-botwidth: 100%;http://persianbox.com/templates/public/pb1/images/side-top.gifdiv style=#2f57a2post-botright br //tda href=